ฤดูหนาว  - 

ฤดูหนาว - 冬Usage Examples

ฤดูหนาว (Thai)


(Japanese)