แฟนผู้ชาย  -  彼氏

แฟนผู้ชาย - 彼氏



Usage Examples

แฟนผู้ชาย (Thai)


彼氏 (Japanese)