พ่อแม่เลี้ยง  -  義理の両親

พ่อแม่เลี้ยง - 義理の両親Usage Examples

พ่อแม่เลี้ยง (Thai)


義理の両親 (Japanese)