பின்நோக்குக் கண்ணாடி  -  retrospegulo

பின்நோக்குக் கண்ணாடி - retrospeguloUsage Examples

பின்நோக்குக் கண்ணாடி (Tamil)


retrospegulo (Esperanto)