கார் ஓட்டத் தொடங்குதல்  -  startigi aŭton

கார் ஓட்டத் தொடங்குதல் - startigi aŭtonUsage Examples

கார் ஓட்டத் தொடங்குதல் (Tamil)


startigi aŭton (Esperanto)