ένας ξυλουργός  -  marangoz

ένας ξυλουργός - marangoz



Usage Examples

ένας ξυλουργός (Greek)


marangoz (Turkish)