πορφυρό  -  보라

πορφυρό - 보라Usage Examples

πορφυρό (Greek)


보라 (Korean)