μια βασίλισσα  -  여왕

μια βασίλισσα - 여왕Usage Examples

μια βασίλισσα (Greek)


여왕 (Korean)