Θα ήθελα...  -  je voudrais ...

Θα ήθελα... - je voudrais ...Usage Examples

Θα ήθελα... (Greek)


je voudrais ... (French)