ένα θηλαστικό  -  un mammifère

ένα θηλαστικό - un mammifère



Usage Examples

ένα θηλαστικό (Greek)


un mammifère (French)