hodati (sa nekim)  -  convenio (to meet)

hodati (sa nekim) - convenio (to meet)Usage Examples

hodati (sa nekim) (Croatian)


convenio (to meet) (Latin)