ฤดูหนาว  - 

ฤดูหนาว - 冬Usage Examples

ฤดูหนาว (Тайландську)