ดอกไม้  - 

ดอกไม้ - 花Usage Examples

ดอกไม้ (Тайландську)