พ่อแม่เลี้ยง  -  θετοί γονείς

พ่อแม่เลี้ยง - θετοί γονείς



Usage Examples

พ่อแม่เลี้ยง (Тайландську)


θετοί γονείς (Грецьку)