หน้าผาก  -  ένα μέτωπο

หน้าผาก - ένα μέτωπο



Usage Examples

หน้าผาก (Тайландську)


ένα μέτωπο (Грецьку)