பழுப்பு  -  bruin

பழுப்பு - bruinUsage Examples

பழுப்பு (Tamil)