ένα χείλος  -  labrum

ένα χείλος - labrum



Usage Examples

ένα χείλος (Грецьку)