การศึกษา 2 - Eğitim 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey

49 words

0 0
Мова слова: Thai
Мова перекладу: Turkish
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    sırt çantası
      0 0 การคูณ    çarpma
      0 0 การทดลอง    deney
      0 0 การบวก    toplama
      0 0 การรวม    toplam
      0 0 การลบ    çıkarma
      0 0 การหาร    bölme
      0 0 คณิตศาสตร์    matematık
      0 0 ความผิดพลาด    hata
      0 0 จำขึ้นใจ    ezbere
      0 0 จิตวิทยา    psikoloji
      0 0 ชอล์ค    tebeşir
      0 0 ชีววิทยา    biyoloji
      0 0 ดาราศาสตร์    astronomi
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    okulla ilgili
      0 0 นิเวศวิทยา    ekoloji
      0 0 บท    bölüm
      0 0 บวก    artı
      0 0 ประวัติศาสตร์    tarih
      0 0 ปริญญา    derece
      0 0 ปากกา    kalem
      0 0 ผิด    yanlış
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    muhabbet etmek
      0 0 ฟิสิกส์    fizik
      0 0 ภูมิศาสตร์    coğrafya
      0 0 มุม    açı
      0 0 ยางลบ    silgi
      0 0 ระบบ    sistem
      0 0 รัศมี    yarıçap
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    üçgen
      0 0 ลบ    eksi
      0 0 ลบ    silmek
      0 0 วงกลม    daire
      0 0 วรรณคดี    edebiyat
      0 0 วาด    resim yapmak
      0 0 สนเทศศาสตร์    bilgisayar dersi
      0 0 สังคมวิทยา    sosyoloji
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    kare
      0 0 ห้องทดลอง    laboratuvar
      0 0 เครื่องฉายภาพ    projektör
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    sınıf arkadaşı
      0 0 เรขาคณิต    geometri
      0 0 เรื่อง    ders
      0 0 เศรษฐศาสตร์    ekonomi
      0 0 แก้ปัญหา    çözmek
      0 0 โรงเรียนประถม    ilk okul
      0 0 โรงเรียนมัธยม    lise
      0 0 ใจความสำคัญ    tema
      0 0 ไวยากรณ์    gramer
Languages: Тайландську, Турецьку, more...
Уроки: Тайландську-Турецьку, more...