กริยาที่หลากหลาย 2 - Verschillende Werkwoorden 266 words

0 0
Мова слова: Thai
Мова перекладу: Dutch
Word Translation
      0 0 กรอก    vullen
      0 0 กังวล    zich zorgen maken om
      0 0 ขมวดคิ้ว    fronsen
      0 0 ขัน    iets aandraaien
      0 0 ขโมย    stelen
      0 0 คลาย    iets losdraaien
      0 0 คลายเครียด    zich ontspannen
      0 0 คล่อง    vloeiend spreken
      0 0 คืน    teruggeven
      0 0 จม    zinken
      0 0 จับกุม    vangen
      0 0 จำได้    onthouden
      0 0 ฉีก    scheuren
      0 0 ชนะ    verslaan
      0 0 ชักชวน    overhalen
      0 0 ชิง    vechten
      0 0 ชิน    wennen aan
      0 0 ช่วยชีวิต    redden
      0 0 ดัด    buigen
      0 0 ตรวจสอบ    controleren
      0 0 ตอบ    antwoorden
      0 0 ตาม    volgen
      0 0 ติด    vastmaken
      0 0 ตื่นขึ้น    ontwaken
      0 0 ต้องการ    willen
      0 0 ทำผิดพลาด    een fout maken
      0 0 ทำหล่น    laten vallen
      0 0 ทำให้ว่าง    leegmaken
      0 0 ทำให้เบื่อ    vervelen
      0 0 น่ารำคาญ    ergeren
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    lukken
      0 0 บ่น    klagen
      0 0 ปล่อย    loslaten
      0 0 ปล่อย    laten
      0 0 พบ    ontmoeten
      0 0 พูดคุย    kletsen
      0 0 พูดตลก    grappen maken
      0 0 พูดอีกที    herhalen
      0 0 พ่ายแพ้    verliezen
      0 0 รบกวน    storen
      0 0 รู้    weten
      0 0 รู้สึกเบื่อ    verveeld zijn
      0 0 ลวง    bedriegen
      0 0 ล้าง    wassen
      0 0 สร้าง    creëren
      0 0 สัญญา    beloven
      0 0 สามารถ    in staat zijn
      0 0 ห้าม    verbieden
      0 0 อธิบาย    uitleggen
      0 0 อนุรักษ์    beschermen
      0 0 เกิดขึ้น    plaatsvinden
      0 0 เขย่า    schudden
      0 0 เชื่อ    geloven
      0 0 เชื่อฟัง    gehoorzamen
      0 0 เชื้อเชิญ    uitnodigen
      0 0 เช็ด    wissen
      0 0 เปลี่ยน    veranderen
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    betekenen
      0 0 เอาออก    verwijderen
      0 0 แตก    breken
      0 0 แบ    ontvouwen
      0 0 แบ่ง    scheiden
      0 0 แห้ง    drogen
      0 0 โกรก    blazen
      0 0 ใคร่    wensen
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    niet gehoorzamen
Languages: Тайландську, Голландську, more...
Уроки: Тайландську-Голландську, more...