பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Мова слова: Tamil
Мова перекладу: Norwegian