பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Adverbia Varia IIМова слова: Tamil
Мова перекладу: Latin


Word >> Translation
அடுத்து tum
0 0
அதிக plus
0 0
அதிர்ஷ்டவசமாக fortunate
0 0
அதிவேகமாக mobiliter
0 0
அமைதியாக silentiose
0 0
ஆரம்பத்தில் maturus
0 0
இடது பக்கமாக laevus
0 0
இப்பொழுது nunc
0 0
இயல்பாக quippe
0 0
இருப்பினும் tamen
0 0
இறுதியாக tandem
0 0
உட்புறம் intra
0 0
உண்மையில் revera
0 0
எங்குமில்லை nullibi
0 0
எங்கேயோ quopiam
0 0
ஏற்கனவே iam
0 0
ஒழுங்காக probe
0 0
குறிப்பாக maxume
0 0
குறைந்த minus
0 0
கூட etiam
0 0
சமீபத்தில் nuper
0 0
சரளமாக facunde
0 0
சிறந்த melior
0 0
தனிப்பட்ட முறையில் coram
0 0
தானாக முன்வந்து spontanee
0 0
தீவிரமாக serio
0 0
தூரத்தில் longe
0 0
தொடர்ந்து assidue
0 0
நிச்சயமாக scilicet
0 0
நேர் முன்புறம் pri
0 0
பிறகு post
0 0
பிற்பகுதியில் sero
0 0
பொறுமையாக patienter
0 0
முதலில் antequam
0 0
முன்னால் prius
0 0
முற்றிலும் absolute
0 0
மெதுவாக lente
0 0
மோசமான melior
0 0
வலது பக்கமாக dexter
0 0
விரைவாக cito
0 0
விவேகத்துடன் consulte
0 0
வெளிப்புறம் extra
0 0
வேறு இடங்களில் alias
0 0