பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه65 words

0 0
Мова слова: Tamil
Мова перекладу: Farsi
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    نه تنها... بلکه
   0 0 அடியில்    تحت
   0 0 அதேபோல    همانگونه که
   0 0 அதோடு சேர்த்து    علاوه بر
   0 0 அனைவரும்    همه
   0 0 அருகில்    نزدیک
   0 0 அல்லது    یا
   0 0 அவர்    او
   0 0 அவள்    او
   0 0 அவ்ர்கள்    آنها
   0 0 அவ்வாறே    به همین شکل
   0 0 ஆனால்    اما
   0 0 இடையில்    بین
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    هر دوی ...و...
   0 0 இருந்த போதிலும்    به رغم
   0 0 இருந்து    از
   0 0 இல்    در
   0 0 இல்லாமல்    بدون
   0 0 உடன்    با
   0 0 உட்புறம்    داخل
   0 0 எங்கு    به کجا
   0 0 எங்கே    جایی که
   0 0 எதிராக    در برابر
   0 0 எனவே    بنابراین
   0 0 எனில்    اگر
   0 0 என்ன    چه
   0 0 எப்படி    چگونه
   0 0 எப்போது    وقتی که
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    گذشته از هرچیزی
   0 0 ஏதாவது    چیزی
   0 0 ஏனெனில்    چون
   0 0 ஏன்    چرا
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    همه
   0 0 க்கு    برای
   0 0 க்கு    به
   0 0 சமயத்தில்    در حالی که
   0 0 சுற்றிலும்    در اطراف
   0 0 தொடங்கி    از
   0 0 நான்    من
   0 0 நாம்    ما
   0 0 நீ    شما
   0 0 நோக்கி    به سمت
   0 0 பக்கத்தில்    در کنار
   0 0 படி    طبق
   0 0 பற்றி    درباره
   0 0 பின்னால்    پشت سر
   0 0 பிறகு    پس از
   0 0 பொருட்டு    به منظور
   0 0 போது    در
   0 0 மத்தியில்    در میان
   0 0 மற்றும்    و
   0 0 மீண்டும்    دوباره
   0 0 மீது    روی
   0 0 முன்    در مقابل
   0 0 மூலம்    از طریق
   0 0 மேலும்    علاوه بر این
   0 0 மேலும்    همچنین
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    یک چیز دیگر
   0 0 மேல்    در بالای
   0 0 யாருடைய    مال چه کسی
   0 0 யாரோ ஒருவர்    کسی
   0 0 யார்    چه کسی
   0 0 வரைக்கும்    تا
   0 0 வெறும்    فقط
   0 0 வெளியே    خارج از
Languages: Tamil, Farsi, more...
Уроки: Tamil-Farsi, more...