பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Razni prilozi 250 words

0 0
Мова слова: Tamil
Мова перекладу: Croatian
Word Translation
   0 0 அடுத்து zatim
   0 0 அதிக više
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக nasreću
   0 0 அதிவேகமாக hitro
   0 0 அமைதியாக tiho
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக onoliko
   0 0 ஆரம்பத்தில் rano
   0 0 இடது பக்கமாக nalijevo
   0 0 இப்பொழுது sada
   0 0 இயல்பாக prirodno
   0 0 இருந்தாலும் கூட čak i ako
   0 0 இருப்பினும் ipak
   0 0 இரைச்சலுடன் bučno
   0 0 இறுதியாக konačno
   0 0 உட்புறம் unutra
   0 0 உண்மையில் zapravo
   0 0 எங்குமில்லை nigdje
   0 0 எங்கேயோ negdje
   0 0 என்ற போதிலும் iako
   0 0 ஏற்கனவே već
   0 0 ஒழுங்காக uredno
   0 0 குறிப்பாக pogotovo
   0 0 குறைந்த manje
   0 0 குறைந்தபட்சம் najmanje
   0 0 கூட čak
   0 0 சமீபத்தில் nedavno
   0 0 சரளமாக tečno
   0 0 சிறந்த bolje
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில் osobno
   0 0 தானாக முன்வந்து dobrovoljno
   0 0 தீவிரமாக ozbiljno
   0 0 தூரத்தில் daleko
   0 0 தொடர்ந்து konstantno
   0 0 நிச்சயமாக svakako
   0 0 நேர் முன்புறம் ravno
   0 0 பதிலாக ... umjesto
   0 0 பிறகு poslije
   0 0 பிற்பகுதியில் kasno
   0 0 பொறுமையாக strpljivo
   0 0 முதலில் isprva
   0 0 முன்னால் prije
   0 0 முற்றிலும் apsolutno
   0 0 மெதுவாக polako
   0 0 மோசமான gore
   0 0 வலது பக்கமாக nadesno
   0 0 விரைவாக brzo
   0 0 விவேகத்துடன் mudro
   0 0 வெளிப்புறம் vani
   0 0 வேடிக்கையான முறையில் na lud način
   0 0 வேறு இடங்களில் drugdje
Languages: Tamil, Хорватську, more...
Уроки: Tamil-Хорватську, more...