பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - 各種各樣的動詞一Мова слова: Tamil
Мова перекладу: Chinese