பல்வேறு பெயரடைகள் - 各種各樣的形容詞Мова слова: Tamil
Мова перекладу: Chinese