Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner - 대명사, 접속사, 전치사65 words

0 0
Мова слова: Norwegian
Мова перекладу: Korean
Word Translation
      0 0 alle    모든
      0 0 alle    모든 사람들
      0 0 både ... og    둘 다
      0 0 bak    ~ 뒤에
      0 0 bare    단지
      0 0 blant    ~ 사이에
      0 0 dem    그들
      0 0 dessuten    게다가
      0 0 du   
      0 0 en ting til    한 가지지 더 덧붙이자면
      0 0 enten    둘 중 하나
      0 0 etter    ~후에
      0 0 for    ~를 위해
      0 0 for å    ~를 위해
      0 0 foran    ~ 앞에
      0 0 fordi    ~때문에
      0 0 fra    ~에서
      0 0 framfor alt    무엇보다도
      0 0 gjennom    ~를 통해
      0 0 han   
      0 0 hun    그녀
      0 0 hva    무엇
      0 0 hvem    누가
      0 0 hvem sin    누구의
      0 0 hvor    어디서
      0 0 hvor (hen)    어디로
      0 0 hvordan    어떻게
      0 0 hvorfor   
      0 0 i    ~ 안에
      0 0 i tillegg til    뿐만 아니라
      0 0 i tillegg til    ~뿐만 아니라
      0 0 ifølge    ~에 따르면
      0 0 igjen    다시
      0 0 ikke bare...men også    ~뿐만 아니라 ~도
      0 0 inni    ~안에
      0 0 jeg   
      0 0 likeledes    마찬가지로
      0 0 med    ~와 함께
      0 0 mellom    둘 사이에
      0 0 men    하지만
      0 0 mens    ~ 하는 동안에
      0 0 mens    ~ 동안에
      0 0 mot    ~에 맞서
      0 0 mot    ~를 향해
      0 0 når    ~할 때
      0 0 noe    어떤것
      0 0 noen    누군가
      0 0 nær    가까운
      0 0 og    그리고
      0 0 også    또한
      0 0 om    ~에 대해
      0 0 om    만약
      0 0    ~ 위에
      0 0 på toppen av    ~위에
      0 0 rundt    ~ 주위에
      0 0    그래서
      0 0 siden    ~한 이래로
      0 0 til    ~할 때까지
      0 0 til    ~로
      0 0 til tross for    ~에도 불구하고
      0 0 under    ~아래에
      0 0 uten    ~ 없이
      0 0 utenfor    ~밖에
      0 0 ved siden av    ~ 옆에
      0 0 vi    우리
Languages: Норвежську, Корейську, more...
Уроки: Норвежську-Корейську, more...