Forskjellige adverb 2 - 다양한 부사250 words

0 0
Мова слова: Norwegian
Мова перекладу: Korean
Word Translation
      0 0 absolutt    절대적으로
      0 0 allerede    이미
      0 0 alvorlig    심각하게
      0 0 bedre    더 좋은
      0 0 bråkete    시끄럽게
      0 0 et annet sted    다른 어딘가에
      0 0 et eller annet sted    어딘가에
      0 0 etter    ~ 뒤에
      0 0 faktisk    사실은
      0 0 flytende    유창하게
      0 0 frivillig    자발적인
      0 0 før    ~앞에
      0 0 heldigvis    다행히도
      0 0 i begynnelsen    처음에
      0 0 i det minste    적어도
      0 0 i stedet for...    ~대신에
      0 0 ingen steder    아무데도 ~않다
      0 0 inne    안에
      0 0 konstant    꾸준히
      0 0 langt   
      0 0 like mye    같은 것으로
      0 0 likevel    그럼에도 불구하고
      0 0 mer    더 많은
      0 0 mindre    더 적은
      0 0    지금
      0 0 naturligvis    당연히
      0 0 neste    다음의
      0 0 nylig    최근에
      0 0 personlig    개인적으로
      0 0 raskt    빠르게
      0 0 raskt    빠르게
      0 0 rett fram    직진
      0 0 riktig    적당하게
      0 0 sakte    천천히
      0 0 selv om    비록 ~하지만
      0 0 selv om    비록 ~할지라도
      0 0 sent    늦게
      0 0 sikkert    확실히
      0 0 som en galning    정상이 아닌 방식으로
      0 0 spesielt    특히
      0 0 stille    조용히
      0 0 tålmodig    참을성 있게
      0 0 tidlig    일찍
      0 0 til høyre    오른쪽으로
      0 0 til og med    심지어
      0 0 til slutt    마침내
      0 0 til venstre    왼쪽으로
      0 0 utenfor    밖에
      0 0 varsomt    신중하게
      0 0 værre    더 나쁜
Languages: Норвежську, Корейську, more...
Уроки: Норвежську-Корейську, more...