Pronomoj, konjunkcioj, prepozicioj - Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol65 words

0 0
Мова слова: Esperanto
Мова перекладу: Tagalog
Word Translation
   0 0 al    tungo
   0 0 ambaŭ    alinman
   0 0 ankaŭ    at saka
   0 0 antaŭ    sa tapat ng
   0 0 apud    sa tabi
   0 0 ĉar    dahil
   0 0 ĉio    lahat
   0 0 ĉirkaŭ    sa palibot
   0 0 ĉiu    lahat
   0 0 de kiam    dahil sa
   0 0 denove    sa uulitin
   0 0 dum    habang
   0 0 dum    habang
   0 0 ekstere    sa labas ng
   0 0 el    mula
   0 0 en    sa
   0 0 ĝis    para
   0 0 ĝis    hanggang
   0 0 ili    sila
   0 0 inter    kasama sa
   0 0 inter    sa gitna
   0 0 interne    sa loob
   0 0 io    isang bagay
   0 0 iu    isang tao
   0 0 kaj    at
   0 0 kaj…kaj    pareho…at
   0 0 kial    bakit
   0 0 kiam    kailan
   0 0 kie    saan
   0 0 kiel    paano
   0 0 kien    saan
   0 0 kies    kanino
   0 0 kio    ano
   0 0 kiu    sino
   0 0 kontraŭ    salungat
   0 0 krome    at isa pa
   0 0 krome    bukod sa lahat
   0 0 kun    may
   0 0 laŭ    ayon sa
   0 0 li    sya
   0 0 malgraŭ, spite al    bukod sa
   0 0 mi    ako
   0 0 ne nur…sed ankaŭ…    hindi lang…ngunit…
   0 0 ni    tayo
   0 0 nur    lamang
   0 0 plie    karagdagan sa
   0 0 plue    sa karagdagan
   0 0 por    para
   0 0 por    para
   0 0 post    sa likod
   0 0 post    pagkatapos
   0 0 pri    tungkol
   0 0 proksime    malapit
   0 0 same kiel    at saka
   0 0 same, simile    gayun din
   0 0 se    kung
   0 0 sed    pero
   0 0 sen    wala
   0 0 ŝi    sya
   0 0 sub    sa ilalim
   0 0 supre    sa ibabaw ng
   0 0 sur    sa
   0 0 tiel    kung gayon
   0 0 tra    mula
   0 0 vi    ikaw
Languages: Esperanto, Tagalog, more...
Уроки: Esperanto-Tagalog, more...