قیدهای گوناگون 2 - Various Adverbs 250 words

0 0
Мова слова: Farsi
Мова перекладу: English
Word Translation
      0 0 اخیراً    recently
      0 0 اکنون    now
      0 0 اگر چه    even though
      0 0 با این وجود    nevertheless
      0 0 با صبر و حوصله    patiently
      0 0 بالأخره    finally
      0 0 بدتر    worse
      0 0 بعدی    next
      0 0 به آرامی    slowly
      0 0 به جای …    instead of ...
      0 0 به سرعت    quickly
      0 0 به سرعت    rapidly
      0 0 به سمت راست    to the right
      0 0 به سمت چپ    to the left
      0 0 به طور جدی    seriously
      0 0 به طور طبیعی    naturally
      0 0 به طور مناسب    properly
      0 0 بهتر    better
      0 0 بی سر و صدا    silently
      0 0 بیرون    outside
      0 0 بیشتر    more
      0 0 حتماً    certainly
      0 0 حتی    even
      0 0 حتی اگر    even if
      0 0 حداقل    at least
      0 0 خوشبختانه    fortunately
      0 0 دائماً    constantly
      0 0 داوطلبانه    voluntary
      0 0 در ابتدا    at first
      0 0 در جای دیگر    elsewhere
      0 0 در واقع    in fact
      0 0 درون    inside
      0 0 دور    far
      0 0 دیر    late
      0 0 دیوانه وار    in a crazy manner
      0 0 روان    fluently
      0 0 زود    early
      0 0 شخصاً    personally
      0 0 قبل از    before
      0 0 محتاطانه    prudently
      0 0 مخصوصاً    especially
      0 0 مستقیماً    straight ahead
      0 0 همان اندازه    as much
      0 0 هیچ جا    nowhere
      0 0 پر سر و صدا    noisily
      0 0 پس از    after
      0 0 پیش از این    already
      0 0 کاملاً    absolutely
      0 0 کمتر    less
      0 0 یک جایی    somewhere
Languages: Farsi, Англійську, more...
Уроки: Farsi-Англійську, more...
Audio Уроки: Farsi-Англійську