Různá slovesa 1 - Разнастайныя дзеясловы 169 words

0 0
Мова слова: Czech
Мова перекладу: Belarusian
Word Translation
      0 0 bavit se весяліцца
      0 0 brát браць
      0 0 brečet плакаць
      0 0 bydlet жыць
      0 0 být быць
      0 0 čekat чакаць
      0 0 číst чытаць
      0 0 dát даваць
      0 0 dělat рабіць
      0 0 doufat спадзявацца
      0 0 držet захоўваць
      0 0 hledat шукаць
      0 0 hodit кідаць
      0 0 hořet гарэць
      0 0 hrabat капаць
      0 0 kouřit курыць
      0 0 lít наліваць
      0 0 mít мець
      0 0 mluvit казаць
      0 0 muset мець патрэбу
      0 0 myslet думаць
      0 0 nabízet прапаноўваць
      0 0 najít знайсці
      0 0 natahovat расцягваць
      0 0 nést несці
      0 0 nosit насіць
      0 0 obdržet атрымліваць
      0 0 obklopit атачаць
      0 0 obléknout апранаць
      0 0 obsadit пазычаць
      0 0 odpovědět адказваць
      0 0 opravit рамантаваць
      0 0 opustit ухадзіць
      0 0 patřit належаць
      0 0 pokrýt накрываць
      0 0 položit класці
      0 0 popsat апісваць
      0 0 poslat адсылаць
      0 0 poslouchat слухаць
      0 0 potřebovat мець патрэбу ў
      0 0 preferovat аддаваць перавагу
      0 0 přinést прыносіць
      0 0 psát пісаць
      0 0 ptát se пытацца
      0 0 rozšířit распаўсюджваць
      0 0 rozumět разумець
      0 0 sedět сядзець
      0 0 skrýt хаваць
      0 0 sledovat глядзець
      0 0 složit складаць
      0 0 slyšet чуць
      0 0 spát спаць
      0 0 stát se станавіцца
      0 0 strefit se ударыць
      0 0 usnout заснуць
      0 0 utratit выдаткоўваць
      0 0 užívat выкарыстоўваць
      0 0 vidět бачыць
      0 0 volit выбіраць
      0 0 vonět пахнуць
      0 0 všimnout si заўважаць
      0 0 vyrábět зрабіць
      0 0 začít пачынаць
      0 0 zametat падмятаць
      0 0 zapomenout забываць
      0 0 záviset залежаць
      0 0 zavřít зачыняць
      0 0 zkusit спрабаваць
      0 0 zmizet знікаць
Languages: Чеську, Білоруську, more...
Уроки: Чеську-Білоруську, more...