صفات متنوعة - Razni pridjevi


Usage Examples, Essays
Мова слова: Arabic
Мова перекладу: Croatian
24 words
Word  ·  Translation
 ·  posljenji  

 ·  drugi  

 ·  zadnji  

 ·  jednostavan  

 ·  nov  

 ·  slobodan  

 ·  poseban  

 ·  loš  

 ·  bučan  

 ·  tih  

 ·  uobičajen  

 ·  običan  

 ·  beskoristan  

 ·  prazan  

 ·  užasan  

 ·  sljedeći  

 ·  pun  

 ·  potpuni  

 ·  cijeli  

 ·  sam  

 ·  savršen  

 ·  koristan  

 ·  jednak  

 ·  golem  

Essays

صفات متنوعة (Арабську)


Razni pridjevi (Хорватську)