ข้อจำกัด  -  限界

ข้อจำกัด - 限界Usage Examples

ข้อจำกัด (Taice)


限界 (Japonca)