ปานกลาง  -  平均

ปานกลาง - 平均Usage Examples

ปานกลาง (Taice)


平均 (Japonca)