มากกว่า  -  以上

มากกว่า - 以上Usage Examples

มากกว่า (Taice)


以上 (Japonca)