โรงงาน  -  工場

โรงงาน - 工場Usage Examples

โรงงาน (Taice)


工場 (Japonca)