เข็ม  - 

เข็ม - 針Usage Examples

เข็ม (Taice)


(Japonca)