บรรพบุรุษ  -  先祖

บรรพบุรุษ - 先祖Usage Examples

บรรพบุรุษ (Taice)


先祖 (Japonca)