ซุ้มขายของเล็กๆ  -  ένα περίπτερο

ซุ้มขายของเล็กๆ - ένα περίπτερο



Usage Examples

ซุ้มขายของเล็กๆ (Taice)


ένα περίπτερο (Yunanca)