หน้าอก  -  ένα στήθος

หน้าอก - ένα στήθος



Usage Examples

หน้าอก (Taice)


ένα στήθος (Yunanca)