بارش برف  -  ningere

Usage Examples

بارش برف (Farsi)


ningere (Latince)