A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

  

Vile unaweza kumuambia daktari kuhusu kichwa chako kuumwa. How to tell doctor about your headache


  

Ni muhimu sana kuwa na amali ya maana siku hizi. Je, unaweza kuwa mmali bila kujua lugha za kigeni? Ni vigumu mno. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!


  

Usikose funzo la maana kushinda yote! Dumisha amani sio vita. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!


  

Mama, baba, jamaa. Familia ni muhimu sana maishani. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life


  

Uko ugenini na unataka kukodisha gari? Lazima ujue pale usukani uko. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel


  

Jua dunia pale unakaa. Know the world where you live


  

Hakuna hali ya hewa mbaya. There is no bad weather, all weather is fine.


  

Yote kuhusu upendo, chuki na mguso. All about love, hate, smell and touch


  

Dumisha hulka, mamako!. Preserve nature, your mother!


  

Usipotee kwa jiji kubwa. Uliza vile unaweza kwa jumba la Opera. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house


  

Usifanye kazi sana. Pumzika. Jifunze kuhusu maneno ya kazi. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work


  

Je unapendelea inchi ama Sentimita? Uko kwa metric bado?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?


  

Songea pole pole, endesha gari kwa usalama. Move slowly, drive safely.


  

Maisha yetu yangekuwaje bila sanaa? Chombo nduni. What would be our life without art? An empty shell


  

Maisha ni mafupi, jifunze kusuhu sehemu zote kuanzia kuzaliwa hadi kifo. Life is short. Learn all about its stages from birth to death


  

Makanisa, Majumba ya sinema, Stesheni za gari moshi. Churches, theatres, train stations, stores  

Yote kuhusu shule, chuo , chuo kikuu. All about school, college, university


  

Sehemu ya pili ya funzo maarufu kuhusu mifumo ya masomo.. Part 2 of our famous lesson about educational processes


  

Vile unapaswa kuvaa ndio uonekane mzuri na ukae na joto. All about what you put on in order to look nice and stay warm


  

  

Mda unayoyoma, Hakuna mda wa kupoteza! Jifunze kuhusu mda kupitia mtambo wa Polyglot sasa hivi!. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!


  

Usipoteze mda wako. Jifunze maneno mapya. Don`t waste your time! Learn new words


  

Furahia, Yote kuhusu soka, sataraji, mkusanyiko wa michezo. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting


  

Jifunze kuhusu mazingira yetu. Yote kuhusu mimea: miti, maua, misitu. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes


  

Moja, Mbili, Tatu…Mamilioni, Mabilioni. One, two, three… Millions, billions


  

  

  

Usikose funzo hili. Jifunze kuhesabu pesa. Do not miss this lesson. Learn how to count money


  

Yote yahusio nyekundu, nyeupe na samawati. All about red, white and blue


  

Jua vile utakusanyika na watu. Know how to socialize with people


  

Jinsi ya kuwaelekeza watu walio karibu nawe. How to describe people around you  

  

  

  

  

  

Jua unachohitaji kutumia kwa kuosha, kutengeneza, kupalilia. Know what you should use for cleaning, repair, gardening


  

Mwili ndicho chombo cha roho. Soma kuhusu miguu, miikono na masikio. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears


  

  

  

Funzo la vitamu. Yote kuhusu vitamu ndogo ndogo. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings


  

Sehemu ya pili ya vitamu. Part two of yummy lesson


  

Paka na mbwa, Ndege na samaki. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals