A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Kediler ve Köpekler. Balıklar ve kuşlar. Hayvanlar hakkında herşey.


  

Churches, theatres, train stations, stores. Kiliseler, tiyatrolar, tren istasyonları ve mağazalar...


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Yabancı bir ülkedesiniz ve bir araba mı kiralamak istiyorsunuz? Direksiyonunun nerede bulunduğunu bilmeniz gereklidir.


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Büyük bir şehirde kaybolmayın, sinemanın yolunu sormayı öğrenin.


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Güzel görünmek için veya üşümemek için üzerinize giydiğiniz herşey hakkında.


  

  

All about red, white and blue. Kırmızı, beyaz, sarı hakkında herşey.


  

All about school, college, university. Okul, kolej, üniversite hakkında herşey


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey


  

What would be our life without art? An empty shell. Sanatsız hayatımız ne olurdu? Manasız bir hayat.


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.


  

All about love, hate, smell and touch. Sevgi, nefret, koku ve dokunuş hakkında herşey


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Çok lezzetli bir ders. Bizim küçük tutkularımız hakkında.


  

Part two of yummy lesson. Lezzetli dersin ikinci kısmı.


  

Know the world where you live. İçinde yaşadığınız dünyayı öğrenin.


  

Know how to socialize with people. İnsanlarla nasıl geçineceğinizi öğrenin.  

How to tell doctor about your headache. Doktora başının ağrıdığını nasıl söylersin


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Vücudumuz ruhumuzun taşıyıcısıdır. Ellerimizi, bacaklarımızı, kulak ve gözlerimizi öğrenelim.


  

How to describe people around you. Etrafımızdaki insanları nasıl tarif edilir.


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Hayat kısadır. Doğumdan ölüme kadar bütün basamakları hakkında öğrenin.


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Santimetre mi yoksa inç mi tercih ediyorsunuz? Hala metrik sistemini mi kullanıyorsunuz?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Bu dersi kaçırmayın. Paranın nasıl hesaplanacağını öğrenin.


  

Move slowly, drive safely. Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!


  

Preserve nature, your mother!. Tabiatı öğrenelim ve koruyalım!


  

One, two, three… Millions, billions. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Etrafımızı saran bitkileri öğrenelim. Bitkiler hakkında herşey: ağaçlar, çiçekler, vs.


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Günümüzde iyi mesleğe sahip olmak çok önemlidir. Yabancı dil bilmeden güzel meslek sahibi olabilirmisiniz? Çok zor!  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. En ciddi dersimizi kaçırmayın. Savaşma, Sev!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Eğlenin! Futbol, satranç ve maç koleksiyonları hakkında herşey.


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Vakit geçiyor! Gevezelik için vakit yok! Vakit ve zaman hakkında herşeyi İnternet Ployglot`la beraber hemen öğrenin.


  

Don`t waste your time! Learn new words. Vaktinizi boşa harcamayın! Yeni kelime öğrenin.


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Bahçede, ev yıkamada, tamir etmede neleri kullanacağınızı öğrenin.


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine. Kötü hava yoktur, bütün havalar iyidir.


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Çok fazla çalışmayın, biraz dinlenip iş hakkında kelime öğrenin