A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - Hayvanlar

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Kediler ve Köpekler. Balıklar ve kuşlar. Hayvanlar hakkında herşey.


      
  

Buildings, Organizations - Binalar, Organizasyonlar

Churches, theatres, train stations, stores. Kiliseler, tiyatrolar, tren istasyonları ve mağazalar...


      
  

Car - Otomobil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Yabancı bir ülkedesiniz ve bir araba mı kiralamak istiyorsunuz? Direksiyonunun nerede bulunduğunu bilmeniz gereklidir.


      
  

City, Streets, Transportation - Şehir, Cadde, Ulaşım

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Büyük bir şehirde kaybolmayın, sinemanın yolunu sormayı öğrenin.


      
  

Clothing 1 - Giyim 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Güzel görünmek için veya üşümemek için üzerinize giydiğiniz herşey hakkında.


      
  

      
  

Colors - Renkler

All about red, white and blue. Kırmızı, beyaz, sarı hakkında herşey.


      
  

Education 1 - Eğitim 1

All about school, college, university. Okul, kolej, üniversite hakkında herşey


      
  

Education 2 - Eğitim 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. En sevdiğimiz dersimizin 2. kısmı, öğrenme hakkında herşey


      
  

Entertainment, Art, Music - Eğlence, Sanat, Müzik

What would be our life without art? An empty shell. Sanatsız hayatımız ne olurdu? Manasız bir hayat.


      
  

Family - Aile

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.


      
  

Feelings, Senses - Duygular

All about love, hate, smell and touch. Sevgi, nefret, koku ve dokunuş hakkında herşey


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Çok lezzetli bir ders. Bizim küçük tutkularımız hakkında.


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Yiyecek, Restoranlar, Mutfak 2

Part two of yummy lesson. Lezzetli dersin ikinci kısmı.


      
  

Geography: Countries, Cities... - Coğrafya: Ülkeler, Şehirler

Know the world where you live. İçinde yaşadığınız dünyayı öğrenin.


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Selamlaşma, Rica, Hitap, Uğurlama

Know how to socialize with people. İnsanlarla nasıl geçineceğinizi öğrenin.      
  

Health, Medicine, Hygiene - Sağlık, Tıp, Hijyen

How to tell doctor about your headache. Doktora başının ağrıdığını nasıl söylersin


      
  

      
  

Human Body Parts - Vücut Organları

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Vücudumuz ruhumuzun taşıyıcısıdır. Ellerimizi, bacaklarımızı, kulak ve gözlerimizi öğrenelim.


      
  

Human Characteristics 1 - İnsan Özellikleri 1

How to describe people around you. Etrafımızdaki insanları nasıl tarif edilir.


      
  

      
  

Life, Age - Hayat, Yaş

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Hayat kısadır. Doğumdan ölüme kadar bütün basamakları hakkında öğrenin.


      
  

      
  

Measures, Measurements - Ölçü, Ölçümler

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Santimetre mi yoksa inç mi tercih ediyorsunuz? Hala metrik sistemini mi kullanıyorsunuz?


      
  

Money, Shopping - Para, Alışveriş

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Bu dersi kaçırmayın. Paranın nasıl hesaplanacağını öğrenin.


      
  

Movement, Directions - Hareket, Yönler

Move slowly, drive safely. Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!


      
  

Nature - Tabiat

Preserve nature, your mother!. Tabiatı öğrenelim ve koruyalım!


      
  

Numbers - Rakamlar

One, two, three… Millions, billions. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...


      
  

      
  

Plants - Bitkiler

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Etrafımızı saran bitkileri öğrenelim. Bitkiler hakkında herşey: ağaçlar, çiçekler, vs.


      
  

Profession - Meslek

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Günümüzde iyi mesleğe sahip olmak çok önemlidir. Yabancı dil bilmeden güzel meslek sahibi olabilirmisiniz? Çok zor!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Din, Politika, Askeri, Bilim

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. En ciddi dersimizi kaçırmayın. Savaşma, Sev!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Spor, Oyunlar, Hobi

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Eğlenin! Futbol, satranç ve maç koleksiyonları hakkında herşey.


      
  

Time 1 - Zaman 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Vakit geçiyor! Gevezelik için vakit yok! Vakit ve zaman hakkında herşeyi İnternet Ployglot`la beraber hemen öğrenin.


      
  

Time 2 - Zaman 2

Don`t waste your time! Learn new words. Vaktinizi boşa harcamayın! Yeni kelime öğrenin.


      
  

Tools - Araç-gereçler

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Bahçede, ev yıkamada, tamir etmede neleri kullanacağınızı öğrenin.


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Hava Durumu

There is no bad weather, all weather is fine. Kötü hava yoktur, bütün havalar iyidir.


      
  

Work, Business, Office - İş, Ticaret, Ofis

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Çok fazla çalışmayın, biraz dinlenip iş hakkında kelime öğrenin