Animals - Wanyama

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Paka na mbwa, Ndege na samaki

words

      

Buildings, Organizations - Majumba, Mashirika

Churches, theatres, train stations, stores. Makanisa, Majumba ya sinema, Stesheni za gari moshi

words

      

Car - Gari

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Uko ugenini na unataka kukodisha gari? Lazima ujue pale usukani uko

words

      

City, Streets, Transportation - Jiji, Mitaa, Usafiri

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Usipotee kwa jiji kubwa. Uliza vile unaweza kwa jumba la Opera

words

      

Clothing 1 - Mavazi 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Vile unapaswa kuvaa ndio uonekane mzuri na ukae na joto

words


      

Colors - Rangi

All about red, white and blue. Yote yahusio nyekundu, nyeupe na samawati

words

      

Education 1 - Masomo 1

All about school, college, university. Yote kuhusu shule, chuo , chuo kikuu

words

      

Education 2 - Masomo 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Sehemu ya pili ya funzo maarufu kuhusu mifumo ya masomo.

words

      

Entertainment, Art, Music - Kutumbuizwa, Sanaa, Muziki

What would be our life without art? An empty shell. Maisha yetu yangekuwaje bila sanaa? Chombo nduni

words

      

Family - Familia

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mama, baba, jamaa. Familia ni muhimu sana maishani

words


      

Feelings, Senses - Hisia, Nadhari

All about love, hate, smell and touch. Yote kuhusu upendo, chuki na mguso

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Vyakula, Mikahawa, Jikoni 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Funzo la vitamu. Yote kuhusu vitamu ndogo ndogo

words

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Vyakula, Mikahawa, Jikoni 2

Part two of yummy lesson. Sehemu ya pili ya vitamu

words

      

Geography: Countries, Cities... - Geografia: nchi, Majiji…

Know the world where you live. Jua dunia pale unakaa

words

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Salamu, Maombi, Makaribisho, Maagano

Know how to socialize with people. Jua vile utakusanyika na watu

words

      

Health, Medicine, Hygiene - Afya, Dawa, Usafi

How to tell doctor about your headache. Vile unaweza kumuambia daktari kuhusu kichwa chako kuumwa

words


      

Human Body Parts - Viungo vya mwili

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Mwili ndicho chombo cha roho. Soma kuhusu miguu, miikono na masikio

words

      

Human Characteristics 1 - Tabia za watu 1

How to describe people around you. Jinsi ya kuwaelekeza watu walio karibu nawe

words


      

Life, Age - Maisha, miaka

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Maisha ni mafupi, jifunze kusuhu sehemu zote kuanzia kuzaliwa hadi kifo

words


      

Measures, Measurements - Kupima, Vipimo

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Je unapendelea inchi ama Sentimita? Uko kwa metric bado?

words

      

Money, Shopping - Pesa, Ununuzi

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Usikose funzo hili. Jifunze kuhesabu pesa

words

      

Movement, Directions - Kusonga, Pande

Move slowly, drive safely.. Songea pole pole, endesha gari kwa usalama

words

      

Nature - Hulka

Preserve nature, your mother!. Dumisha hulka, mamako!

words

      

Numbers - Nambari

One, two, three… Millions, billions. Moja, Mbili, Tatu…Mamilioni, Mabilioni

words


      

Plants - Mimea

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Jifunze kuhusu mazingira yetu. Yote kuhusu mimea: miti, maua, misitu

words

      

Profession - Amali

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Ni muhimu sana kuwa na amali ya maana siku hizi. Je, unaweza kuwa mmali bila kujua lugha za kigeni? Ni vigumu mno

words


      

Religion, Politics, Military, Science - Dini, Siasa, Jeshi, Sayansi

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Usikose funzo la maana kushinda yote! Dumisha amani sio vita

words

      

Sports, Games, Hobbies - Michezo, Michezo, changamko

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Furahia, Yote kuhusu soka, sataraji, mkusanyiko wa michezo

words

      

Time 1 - Mda 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Mda unayoyoma, Hakuna mda wa kupoteza! Jifunze kuhusu mda kupitia mtambo wa Polyglot sasa hivi!

words

      

Time 2 - Mda 2

Don`t waste your time! Learn new words. Usipoteze mda wako. Jifunze maneno mapya

words

      

Tools - Vifaa

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Jua unachohitaji kutumia kwa kuosha, kutengeneza, kupalilia

words


      

Weather - Hali ya hewa

There is no bad weather, all weather is fine.. Hakuna hali ya hewa mbaya

words

      

Work, Business, Office - Kazi, Biashara, Ofisi

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Usifanye kazi sana. Pumzika. Jifunze kuhusu maneno ya kazi

words

Languages: İnglizce, Swahili, more...
Dersler: İnglizce-Swahili, more...