இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Turkish

Languages

Tamil, Turkçe, more

Dersler

Tamil-Turkçe, more