பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 10 words

0 0
Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Polish

Word Translation
Languages: Tamil, Lehçe, more...
Dersler: Tamil-Lehçe, more...