பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Norwegian

Languages

Tamil, Norveççe, more