பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - פעלים שונים 266 words

0 0
Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Hebrew
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    לתת
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    לפטפט
   0 0 அறிந்துகொள்வது    לדעת
   0 0 அழைப்பது    להזמין
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    להפריע
   0 0 இணைப்பது    לחבר
   0 0 இயலுதல்    להיות מסוגל
   0 0 இழப்பது    לאבד
   0 0 உடைப்பது    לשבור
   0 0 உருவாக்குவது    ליצור
   0 0 உலர்த்துவது    ליבש
   0 0 ஊதுவது    לנשוף
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    להוציא מהברגה
   0 0 எதையாவது திருகுவது    להבריג
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    לזעוף
   0 0 ஏமாற்றுவது    לרמות
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    לטעות
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    להרגע
   0 0 கண்விழிப்பது    להעיר
   0 0 கவலைப்படுவது    לדאוג
   0 0 காலியாக்குவது    לרוקן
   0 0 கிழிப்பது    לקרוע
   0 0 கிழ்ப்படிவது    לציית
   0 0 கீழே போடுவது    להפיל
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    להמרות
   0 0 குனிவது    לכפוף
   0 0 கேலி பேசுவது    לצחוק
   0 0 கைப்பற்றுவது    ללכוד
   0 0 சந்திப்பது    לפגוש
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    לדבר באופן שוטף
   0 0 சரிபார்ப்பது    לבדוק
   0 0 சலிப்படைவது    להיות משועמם
   0 0 சுத்தம் செய்வது    לרחוץ
   0 0 தடுப்பது    לאסור
   0 0 திருடுவது    לגנוב
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    להחזיר
   0 0 துடைப்பது    לנגב
   0 0 துளையிடுவது    לשעמם
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    להטריד
   0 0 தோற்கடிப்பது    להרביץ
   0 0 நடுங்குவது    לזעזע
   0 0 நடைபெறுவது    להתרחש
   0 0 நம்புவது    להאמין
   0 0 நினைவுகூறுவது    לזכור...
   0 0 நிரப்புவது    למלא
   0 0 நீக்குவது    לסלק
   0 0 பதிலளிப்பது    להשיב
   0 0 பழகிப்போவது    להתרגל
   0 0 பாதுகாப்பது    להגן
   0 0 பின்பற்றுவது    לעקוב
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    להפריד
   0 0 புகார் கொடுப்பது    להתלונן
   0 0 போராடுவது    להילחם
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    לסמן
   0 0 மாற்றுவது    להשתנות
   0 0 மீட்பது    להציל
   0 0 மீண்டும் செய்வது    לחזור
   0 0 மூழ்குவது    לשקוע
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    לשכנע
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    להבטיח
   0 0 வாழ்த்துவது    לקוות
   0 0 விடுவிப்பது    לשחרר
   0 0 விரிப்பது    להתגלות
   0 0 விரும்புவது    לרצות
   0 0 விளக்குவது    להסביר
   0 0 வெற்றிபெறுவது    להצליח
Languages: Tamil, İbranice, more...
Dersler: Tamil-İbranice, more...