இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: German

Languages

Tamil, Almanca, more

Dersler

Tamil-Almanca, more