பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - 各種各樣的動詞二66 words

0 0
Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Chinese
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    允許
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    喋喋不休的談
   0 0 அறிந்துகொள்வது    知道
   0 0 அழைப்பது    招待
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    攪亂
   0 0 இணைப்பது    附上
   0 0 இயலுதல்   
   0 0 இழப்பது    丟失
   0 0 உடைப்பது   
   0 0 உருவாக்குவது    創造
   0 0 உலர்த்துவது    乾躁的
   0 0 ஊதுவது   
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    放鬆
   0 0 எதையாவது திருகுவது    使堅固
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    縐眉
   0 0 ஏமாற்றுவது    欺騙
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    犯錯誤
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    放鬆
   0 0 கண்விழிப்பது    醒來
   0 0 கவலைப்படுவது    憂慮
   0 0 காலியாக்குவது    空的
   0 0 கிழிப்பது    破綻
   0 0 கிழ்ப்படிவது    順從
   0 0 கீழே போடுவது    丟下
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    違背
   0 0 குனிவது   
   0 0 கேலி பேசுவது    笑話
   0 0 கைப்பற்றுவது    補獲
   0 0 சந்திப்பது    遇見
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    流利地 交談
   0 0 சரிபார்ப்பது    檢查
   0 0 சலிப்படைவது    無趣的
   0 0 சுத்தம் செய்வது   
   0 0 தடுப்பது    不許
   0 0 திருடுவது    騙取
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது   
   0 0 துடைப்பது   
   0 0 துளையிடுவது    鑽孔
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    煩惱
   0 0 தோற்கடிப்பது   
   0 0 நடுங்குவது    搖動
   0 0 நடைபெறுவது    發生
   0 0 நம்புவது    相信
   0 0 நினைவுகூறுவது    想起
   0 0 நிரப்புவது    裝滿
   0 0 நீக்குவது    除去
   0 0 பதிலளிப்பது    回答
   0 0 பழகிப்போவது    習慣於
   0 0 பாதுகாப்பது    保護
   0 0 பின்பற்றுவது    接著
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    分開
   0 0 புகார் கொடுப்பது    訴不平
   0 0 போராடுவது    打架
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    表示
   0 0 மாற்றுவது    改變
   0 0 மீட்பது    搶救
   0 0 மீண்டும் செய்வது    重復
   0 0 மூழ்குவது    沈沒
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    說服
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    約定
   0 0 வாழ்த்துவது    希望
   0 0 விடுவிப்பது    放鬆
   0 0 விரிப்பது    打開
   0 0 விரும்புவது    想要
   0 0 விளக்குவது    說明
   0 0 வெற்றிபெறுவது    成功
Languages: Tamil, Çince, more...
Dersler: Tamil-Çince, more...