இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

Kelime dili: Tamil
Tercüme dili: Chinese

Languages

Tamil, Çince, more

Dersler

Tamil-Çince, more